Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
2. prosince 2023 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Avis San secondo se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Avis San secondo a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Avis San secondo souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Avis San secondo shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Avis San secondo také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Avis San secondo automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Avis San secondo využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Avis San secondo.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Avis San secondo, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Avis San secondo nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Avis San secondo doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Avis San secondo. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Avis San secondo nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Avis San secondo a rodinu webů Avis San secondo.

Použití osobních informací

Avis San secondo shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Avis San secondo a k poskytování služeb, o které jste požádali. Avis San secondo také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Avis San secondo a jeho přidružených částí. Avis San secondo vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Avis San secondo neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Avis San secondo Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Avis San secondo může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Avis San secondo a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Avis San secondo nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Avis San secondo udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Avis San secondo za účelem zjištění, jaké služby Avis San secondo jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Avis San secondo, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Avis San secondo prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Avis San secondo nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Avis San secondo a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Avis San secondo nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Avis San secondo používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Avis San secondo nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Avis San secondo, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Avis San secondo nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Avis San secondo zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Avis San secondo uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Avis San secondo vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Avis San secondo nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Avis San secondo na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2023 by DotNetNuke Corporation